The title of the page
DünyaFinansGenel

Sosyal Ekonomi Geleceğinizi Nasıl Etkiler?

Sosyal Ekonomi Nedir?

Sosyal ekonomi, bir sosyal bilim ve sosyal davranış ile ekonomi arasındaki ilişkiye odaklanan bir ekonomi dalıdır. Sosyal ekonomi aynı zamanda sosyoekonomi olarak da adlandırılır.

Sosyal ekonomi, öncelikle bir toplumdaki sosyal süreçler ve ekonomik faaliyetler arasındaki etkileşimle ilgilenir. Sosyal ekonomi, belirli bir sosyal grubun veya sosyoekonomik sınıfın bir toplumda tüketici olarak eylemleri de dahil olmak üzere nasıl davrandığını açıklamaya çalışabilir.

ÖNEMLİ ÇIKARIMLAR

  • Sosyal ekonomi, sosyal davranış ve ekonomi arasındaki ilişkiye odaklanan bir sosyal bilim ve ekonomi dalıdır.
  • Sosyal ekonomistler, psikoloji veya sosyoloji gibi diğer sosyal bilimlerin araçlarını ödünç alabilirler.
  • Sosyal ekonomi teorileri, çevrenin ve ekolojinin tüketim ve zenginlik üzerindeki etkisi de dahil olmak üzere, ana akım ekonominin odak noktasının dışındaki faktörleri sıklıkla göz önünde bulundurur.
  • Sosyal ekonomi, belirli bir sosyal grubun veya sosyoekonomik sınıfın bir toplumda tüketici olarak eylemleri de dahil olmak üzere nasıl davrandığını açıklamaya çalışabilir.
  • Sosyal ekonomistler, bir kişinin eğitim düzeyi, sağlık sonuçları veya suç veya şiddete katılımı ile ilgili faktörleri ve kararları inceleyebilir.

Sosyal Ekonomiyi Anlamak

Sosyal iktisat teorileri bazen geleneksel iktisat teorilerinden ayrılır. Çevre ve ekolojinin tüketim ve zenginlik üzerindeki etkisi de dahil olmak üzere ana akım ekonominin odak noktasının dışındaki faktörleri göz önünde bulundurabilirler.

Sosyal ekonomistler sıklıkla farklı sosyoekonomik sınıflardaki insanların farklı ekonomik seçimlerini inceler. Bir sosyoekonomik sınıf, benzer özelliklere sahip bir grup insandır. Bu özellikler, sosyal ve ekonomik konumu, eğitim düzeyini, mevcut mesleği ve etnik geçmişi veya mirası içerebilir.

Farklı sosyoekonomik sınıfların fonlarını nasıl yönlendirecekleri konusunda farklı öncelikleri olabilir veya gelir kısıtlamaları nedeniyle belirli mal veya hizmetleri karşılayamayabilirler. Bu mal veya hizmetler, daha gelişmiş veya eksiksiz tıbbi bakıma erişimi, eğitim fırsatlarını ve belirli beslenme yönergelerini karşılayan yiyecekleri satın alma becerisini içerebilir.

Sosyal ekonomide iki geniş perspektif vardır. Yaklaşımlarında zıt olsalar da tamamlayıcı olarak düşünülebilirler. Nobelist Gary Becker tarafından öncülük edilen ilki, neoklasik mikroekonominin temel teorik ve uygulamalı araçlarını, suç ve ceza, uyuşturucu kullanımı, evlilik ve aile kararları gibi geleneksel olarak ekonomik bilimlerin bir parçası olarak kabul edilmeyen insan davranışı alanlarına uygular.

İkinci bakış açısı, sosyoloji, psikoloji ve kimlik grubu çalışmaları gibi diğer sosyal bilimlerin fikirlerini tüketici davranışı veya işgücü piyasaları gibi ekonomik nitelikteki konulara uygular. Bu sosyal ekonomi uygulayıcıları, ekonomiyi potansiyel olarak etkileyebilecek sosyal eğilimleri tahmin etmek için tarihi, güncel olayları, siyaseti ve diğer sosyal bilimleri kullanır. Sosyal ekonominin bu kolu, bu makalenin ana odak noktasıdır.

Gelire ek olarak, sosyoekonomik durum eğitim, aile yapısı, meslek ve belirli etnik azınlık gruplarına üyelik gibi faktörlerle de ilgilidir.

Sosyal Ekonominin Etkisi

Amerikan Psikoloji Derneği’ne göre, sosyoekonomik faktörler zenginlik, eğitim veya statüyü çevreleyen eşitsizlikleri ortaya çıkarabilir. Bu arka plan faktörleri, bir kişinin kariyer veya aile seçimleri gibi yaşam kararlarında rol oynayabilir.

Bu sosyoekonomik ilişkilerden bazıları aşağıda açıklanmıştır:

Aileler

Sosyoekonomik durum ile aile yapısı arasında ve ayrıca ebeveynlik uygulamaları ve çocukluk gelişimi gibi diğer sonuçlar arasında güçlü ilişkiler vardır. Tek ebeveynli hanelerin düşük gelirli olma olasılığı daha yüksektir ve düşük gelirli hanelerin aile içi şiddet ve çocuk ihmalinden muzdarip olma olasılığı daha yüksektir. Bu eşitsizlikler, yaşamın ilerleyen dönemlerinde daha kötü sağlık sonuçlarıyla da kendini gösterir.

Eğitim

Daha düşük sosyoekonomik statüye sahip çocuklar, okula daha düşük okuma ve dil gelişimi seviyeleri ile ve ayrıca daha düşük sosyal becerilerle girme eğilimindedir. Daha sonraki yıllarda, bu eksiklikler daha düşük akademik başarı seviyelerinde ve nihayetinde yetişkinliğe ulaştıklarında daha düşük gelirlerde kendini gösterebilir.

Etnik ve Azınlık Durumu

Sosyoekonomik statü ile yerli veya diğer etnik azınlıklara, özellikle de tarihsel olarak ayrımcılığa maruz kalmış olanlara üyelik arasında güçlü ilişkiler vardır. Bazı azınlık gruplarına üyelik, daha yüksek düzeyde işsizlik veya madde bağımlılığı ve ayrıca daha zayıf zihinsel ve fiziksel sağlık ile ilişkili olabilir.

Şiddet

Kişiler arası şiddet herhangi bir sosyoekonomik düzeyde ortaya çıkabilmesine rağmen, düşük sosyoekonomik geçmişe sahip insanlar, özellikle gelişim yıllarında şiddete daha fazla maruz kalma eğilimindedir. Şiddete maruz kalmak, bir kişinin akademik ve istihdam sonuçlarını olumsuz etkileyebilir ve aile içi şiddet de evsizliğin önemli bir nedenidir.

Sosyal Ekonomi Örneği

Bir bireyin sosyoekonomik durumu, eğitim başarısını ve finansal güvenliğini önemli ölçüde etkileyebilir. Varlıklı bir sosyal sınıftan bir birey, muhtemelen yüksek öğrenime ulaşmak için daha büyük bir fırsata sahip olacak ve böyle bir hedefi takip etmesi beklenebilecekken, düşük gelirli ailelerden gelenler genellikle onlar için mevcut olan aynı fırsatlara sahip değiller.

Örneğin, düşük gelirli aileler, çocuklarının takım sporlarına, müzik derslerine veya özel derslere katılımlarını ödeyemeyebilir, bu da onları müreffeh bir geleceğe doğru itebilir (aynı zamanda onlara daha fazlasını üstlenmeleri için artan bir güven sağlayabilir). zorluklar). Ayrıca, bu çocuklar eğitimin yetersiz finanse edildiği veya yetersiz personel olduğu aşırı kalabalık okullara gidebilirler.

Yüksek öğrenimi tamamlamanın, gelir potansiyellerini artırmasının yanı sıra, benzer veya daha gelişmiş sosyal statüye sahip insanlarla etkileşim kurma ve faydalı sosyal ağlar oluşturma fırsatları sağlaması daha olasıdır.

Buna karşılık, yoksulluk düzeyinde veya altında bulunan bir birey için yüksek öğrenim elde edilemeyebilir . Birçok araştırma, yoksulluk düzeyinde veya altında bulunan ailelerin küçük çocuklarının, zengin sosyal sınıflardan gelen çocuklara göre akademik becerilerini daha yavaş geliştirdiğini ortaya koymuştur. Daha düşük bir sosyoekonomik statü, aynı zamanda, zayıf bilişsel gelişim, dil, hafıza, sosyo-duygusal işleme ve sonuç olarak yetişkinlikte düşük gelir ve sağlıkla da ilişkilidir.

Dahası, esas olarak yoksulluk düzeyinde veya altında olanlar tarafından doldurulan topluluklardaki okul sistemleri genellikle yetersiz kaynaklara sahiptir ve bu da öğrencilerin akademik ilerlemesini ve sonuçlarını olumsuz etkiler. Düşük akademik beceriler ve ilerleme, yüksek okulu bırakma oranlarıyla birleştiğinde, çocukların uzun vadede akademik başarılarını etkileyebilir.

Sosyoekonomik Faktörlerin Örnekleri Nelerdir?

Gelire ek olarak, sosyoekonomik statü, eğitim seviyeleri, finansal güvenlik, çevresel faktörler ve sosyal statü ve sınıfa ilişkin öznel algılar gibi diğer faktörleri de içerir.

Sosyoekonomik İyilik Nedir?

Sosyoekonomik refah, bir kişinin sağlığı ve refahı için en iyi sonuçları üreten sosyal ve ekonomik faktörlerin karışımı anlamına gelir. Yüksek bir gelir kesin olarak gerekli olmasa da, yeterli düzeyde bir finansal güvenlik, zihinsel ve fiziksel sağlığın yanı sıra eğitim sonuçlarında da önemli bir faktördür.

Sosyoekonomik Durumu Nasıl Hesaplarsınız?

Ulusal Yaşam ve Sağlık İstatistikleri Komitesi’ne göre, birinin sosyoekonomik durumunu belirlemek için üç temel önlem vardır: gelir, eğitim ve meslek. Buna ek olarak, Amerikan Psikoloji Derneği, bir hanedeki kazananların ve bağımlı kişilerin sayısının ailenin mali güvenliği üzerinde güçlü bir etkisi olduğundan, aile büyüklüğünün dikkate alınmasını da önerir. Mesleki prestij veya bir kişinin sosyal sınıfa ilişkin öznel algıları gibi öznel faktörler de dikkate alınabilir.

Hangi Gelir Düşük Sosyoekonomik Durum Olarak Kabul Edilir?

Gelir, birinin sosyolojik statüsündeki tek unsur olmasa da, bir kişinin daha iyi sağlık ve eğitim sonuçları elde etme yeteneğinin önemli bir ölçüsüdür. Amerika Birleşik Devletleri’nde, Konut ve Kentsel Gelişim Departmanı (HUD), gelir seviyelerini Alan Medyan Gelirinin (AMI) bir yüzdesi olarak ölçer. AMI’nin %80’inden az kazanan bir aile düşük gelirli olarak kabul edilir ve AMI’nin %50’sinden az kazanan bir aile Çok Düşük Gelir olarak kabul edilir. Bu kategoriler, konut kuponları ve diğer yardımları tahsis etmek için kullanılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Sitemizi daha iyi kullanabilmeniz için lütfen reklam engelleyicinizi kapatınız.